Drodzy użytkownicy tej strony!

Oto nowy aktywny adres Oddziałowej strony internetowej:

warszawappld.znp.edu.pl

warszawappld.znp.edu.pl

Grudniowe zebranie prezesów Ognisk ZNP

6 grudnia 2011r. w siedzibie Oddziału o godz. 14.30 odbędzie się zebranie prezesów Ognisk ZNP.
Tego dnia można odbierać paczki świąteczne dla dzieci. Zapraszamy!

 

IV Przegląd Małej Rewii Mody Dziecięcej !

10 listopada 2011r.  upłynął termin przysyłania projektów strojów dziecięcych na IV Przegląd Małej Rewii Mody Dziecięcej.

W tym roku Finał planowany jest na 2 grudnia 2011r. o godz. 13.00 w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6.

 

 

Odsłonięcie w Wesołej Tablicy TON poświęconej

Maswetowi Śmigielskiemu

14 października 2011 roku w Dniu Edukacji Narodowej została odsłonięta, kolejna w naszym Oddziale tablica poświęcona Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tablica zawisła na gmachu Zespołu Szkół nr 94 w Dzielnicy Warszawa Wesoła i poświęcona jest wybitnemu Nauczycielowi TON, Żołnierzowi, Powstańcowi Warszawskiemu, odznaczonemu Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Military (pośmiertnie)„człowiekowi, który się Niemcom nie kłaniał” - Koledze Manswetowi Śmigielskiemu.
W imieniu Zarządu Oddziału serdecznie dziękuję Kol. Longinowi Wąsowskiemu – Prezesowi Ogniska Seniorów w Wesołej za osobiste zaangażowanie się w dzieło ocalenia od zapomnienia tej niezwykłej postaci jaką był Kol. Manswet Śmigielski.
Pragnę poinformować tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że dzięki staraniom naszych członków Zarząd Oddziału upamiętnił tablicami już 3-ch naszych wybitnych Nauczycieli Tajnego Nauczania:
·       Kol. Henryka Wierzchowskiego – tablicą zawieszoną na gmachu Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44;
·       Kol. Jadwigę Jaroszową – tablicą zawieszoną na gmachu XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1;
·       I wreszcie Kol. Mansweta Śmigielskiego – tablicą zawieszoną na gmachu Zespołu Szkół nr 94 przy ul. Krótka 1.
Co roku w Dniu Edukacji Narodowej,  delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego składa pod tablicami, w hołdzie naszym kolegom wiązanki z biało-czerwonych kwiatów.
Z delegacjami Związku Nauczycielstwa Polskiego spotykają się dyrektorzy i nauczyciele oraz młodzież ucząca się w tych szkołach. Spotkaniom towarzyszą sztandary Szkół.
Członkom delegacji, dyrektorom i nauczycielom z całego serca dziękuję. Eliza Orzeszkowa powiedziała Szacunek oddany nauczycielowi jest miarą wielkości społeczeństwa.
My o tym pamiętamy. Oddając cześć i szacunek naszym Wielkim poprzednikom oddajemy cześć nauczycielskiej profesji.

 Zofia Idzikowska – Prezes Oddziału ZNP

 

 

17 maja 2011 roku o godzinie 14.30

w siedzibie Zarządu Oddziału 

w Zespole Szkół nr 37 al. Sanów Zjednoczonych 24

odbędzie się Seminarium na temat: 

„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w świetle nowych regulacji prawnych”.

DZIAŁANIA  ZNP W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

W dniu 15.03.2011r. odbyło się spotkanie prezesów warszawskich Oddziałów ZNP. Tematem spotkania były:
- analiza realizacji Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli, a w szczególności dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych,
- podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych.
Prezesi ustalili, że zostaną wysłane pisma do Prezydenta i Wiceprezydenta m. st. Warszawy.
Poniżej zamieszczam ich treść.

Zofia Idzikowska

 

Warszawa, dnia 21 marca 2011r.

Pan Włodzimierz Paszyński
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w imieniu międzyzakładowych organizacji związkowych m.st. Warszawy, zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania z delegacją prezesów oddziałów warszawskich ZNP.
Tematem spotkania będą m.in. problemy dotyczące wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i możliwości realizacji przez dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Warszawy ustaleń zawartych w regulaminach wynagrodzeń tej grypy pracowniczej.

 

Warszawa, dnia 15 marca 2011r.

Pani Hanna Gronkiwiecz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w imieniu międzyzakładowych organizacji związkowych m. st. Warszawy, domaga się zapewnienia odpowiednich kwot w budżecie dzielnic tak, aby dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę mogli zrealizować ustalenia zawarte w regulaminach wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
Wystąpienie swoje uzasadniamy tym, że odpowiedzialni za te placówki tj. Pan Prezydent Włodzimierz Paszyński i Dyrektor Biura Polityki Społecznej Pan Bogdan Jaskołd zrzucają na barki dyrektorów odpowiedzialność za realizację zapisów zawartych w regulaminach wynagradzania.
Jesteśmy świadomi tego, że dyrektorzy placówek mogą dzielić tylko te pieniądze, które otrzymują od miasta.
Uprzejmie informujemy, że pracownicy niepedagogiczni ostatnią podwyżkę wynagrodzeń otrzymali z chwilą wprowadzenia regulaminów wynagrodzeń pracowników samorządowych.
Dlatego też, prosimy Panią Prezydent o pilne i pozytywne załatwienie naszego problemu. Tym bardziej, że w międzyczasie pozostali pracownicy pedagogiczni mają zapewnione podwyżki, co powoduje negatywne emocje i wpływa na atmosferę pracy w placówkach.